ADEO Services vă invită să luaţi la cunoştinţă menţiunile legale şi elementele legate de respectarea vieţii private în timpul consultării şi utilizării site-ului www.leroymerlin.com.

Drepturile de autor

Acest site este o creaţie intelectuală în conformitate cu dispoziţiile articolelor L 111-1 şi cu legea privind proprietatea intelectuală şi, ca atare, ADEO Services, în calitate de autor al acestei creaţii originale, beneficiază de protecţie şi drepturi prevăzute prin lege.
Utilizarea acestui serviciu este strict rezervată uzului personal şi privat. Este interzisă orice reproducere sau reprezentare, parţială sau totală, în alte scopuri, pe orice suport, fără autorizaţia prealabilă expresă a ADEO Services, în calitatea sa de autor. 
Nerespectarea acestei interdicţii constituie o contravenţie care poate angaja responsabilitatea civilă şi penală a falsificatorului, împotriva căruia ADEO Services îşi rezervă dreptul de a solicita despăgubirea pentru întregul prejudiciu.

Mărci, denumiri comerciale şi drepturi de proprietate intelectuală

ADEO Services şi/sau, în sens mai larg, societăţile sale afiliate, sunt proprietarii drepturilor ataşate mărcilor, numelor de firme, denumirilor comerciale, firmelor şi ai altor drepturi de proprietate intelectuală, a căror existenţă şi validitate este recunoscută în mod expres de către toţi utilizatorii. 
Nu este făcută nicio altă menţiune despre drepturile referitoare la alte mărci, nume de firme, denumiri comerciale sau firme, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu, şi care pot fi ataşate anumitor termeni sau însemne de pe acest site. Totuşi, absenţa unei asemenea menţiuni nu implică în niciun caz faptul că aceste mărci, denumiri sociale, denumiri comerciale, firme, termeni sau însemne nu beneficiază de protecţie. 
Toţi utilizatorii acestui site recunosc şi admit în mod expres faptul că orice produs, serviciu sau tehnologie descrise în aceste documente pot face obiectul altor drepturi de proprietate intelectuală în beneficiul ADEO Services sau al unei terţe părţi. Nu se acordă aici niciun drept de utilizare a unor asemenea drepturi de proprietate intelectuală. Orice reproducere, totală sau parţială, a acestor mărci fără autorizaţia prealabilă în scris a ADEO Services este interzisă.

Informaţii suplimentare

- Editor: ADEO Services, 
Societate pe Acţiuni cu un capital de 31.674.335 €, al cărei sediu social este situat în rue Chanzy Lezennes 59712 Lille Cedex 9 – France (Franţa), înscrisă în Registrul Comerţului şi al Societăţilor din Lille cu nr. 421 206 079, telefon: 03 28 80 80 80
- Director publicaţie: François Rouzé
- Responsabil găzduire: Akabia 

Sediu social: 53 rue Roubaix 59100 Cuvelle
SIRET: 521 713 354 RCS Roubaix
Reprezentată de Cyprien PROUVOT manager al calității care acționează.

Sediul social: 1 rue Alessandro Volta – 44470 Carquefou şi înscrisă în RCS Nantes cu nr. 491 570 479
Reprezentată de dl Nicolas Wattelier, în calitate de administrator.

Observaţii 
Informaţiile de pe acest site pot conţine inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Este posibil ca aceste informaţii să fie modificate periodic, iar modificările vor fi incluse în versiunile ulterioare. ADEO Services poate aduce, în orice moment şi fără preaviz, îmbunătăţiri sau modificări produselor, serviciilor sau tehnologiilor descrise pe acest site.

Protecţia datelor personale

ADEO Services nu solicită niciodată utilizatorilor comunicarea de date personale (nume, adresă, e-mail, profesie etc.). Cu toate acestea, în special pentru a obţine anumite informaţii sau a primi anumite documente, este posibil să fiţi rugaţi să ne contactaţi furnizând anumite date personale. 
ADEO Services vă informează că datele personale pe care i le-aţi putea comunica online sunt destinate exclusiv utilizării de către acest grup, care este responsabil de prelucrarea şi păstrarea lor. Aceste date nu vor fi comunicate unor terţi, cu excepţia celor care găzduiesc site-ul sau care intervin asupra conţinutului acestuia ori îl gestionează. Aceşti terţi sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea acestor date şi nu pot în niciun caz să le utilizeze în alte scopuri în afară de funcţionarea sau gestionarea site-ului.
ADEO Services se angajează să ia toate măsurile rezonabile pe care le are la dispoziţie pentru a păstra confidenţialitatea acestor date personale. 
De altfel, ADEO Services vă reaminteşte că, în conformitate cu legea franceză modificată din 6 ianuarie 1978 privind informatica, fişierele şi libertăţile, aveţi dreptul de a vă opune, de a accesa şi de a rectifica aceste date personale. Vă puteţi exercita acest drept în orice moment, trimiţând o scrisoare la adresa: 
ADEO Services
rue Chanzy
Lezennes
59712 Lille Cedex 9, Franţa
sau prin intermediul rubricii contact.

Colectarea altor informaţii personale

Când navigaţi pe site-ul www.leroymerlin.com, veţi face acest lucru într-un anonimat strict. Ca regulă generală, nu înregistrăm nicio informaţie personală în acest stadiu, nici măcar adresa dumneavoastră e-mail. În schimb, browserul dumneavoastră ne furnizează automat informaţii despre tipul de calculator şi sistemul de operare utilizat.
Mai mult decât atât, integrăm în diferitele pagini ale site-ului un sistem de „tag-uri”, care ne permite să aflăm ce pagini aţi consultat. 
Aceste informaţii au scopul unic de a ne ajuta să ne îmbunătăţim site-ul ; ele rămân complet anonime şi sunt destinate exclusiv utilizării de către GROUPE ADEO.

Legislaţia aplicabilă şi competenţa

Prezentele condiţii sunt supuse legislaţiei franceze. În caz de litigiu şi în lipsa unui acord amiabil între părţi, soluţionarea cazului revine tribunalelor franceze competente.

Concluzie

Prezenta declaraţie poate fi modificată în orice moment. Vă invităm să o consultaţi în mod regulat, pentru a fi la curent cu eventualele modificări.